وبسایت فارسی عفو بین‌الملل بازتاب دهنده همه گزارشات و بیانیه‌های عفو بین‌الملل درباره ایران از زمان تاسیس نیست. جهت دسترسی به مطالب بیشتر، لطفا به وبسایت انگلیسی مراجعه فرمایید. در عین حال برخی از اسناد ماه‌ها و سال‌های اخیر عفو بین‌الملل در دست ترجمه است که به تدریج به وبسایت اضافه می‌گردد.

با وجود آنکه کیفیت ترجمه برخی مستندات قدیمی مربوط به دهه‌های قبل مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند، این مستندات بر روی این وبسایت، جهت مطالعه یا ارجاع قرار داده شده است.

نتیجه 314

نمایش