ایران – افزایش حکم عباس لسانی به ۱۵ سال زندان

عباس لسانی، فعال ترک آذربایجانی که به صورت خودسرانه در زندان اردبیل در استان اردبیل محبوس است، در پی دادرسی به‌شدت ناعادلانه توسط دادگاه تجدیدنظر به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است. ریاست دادگاه تجدیدنظر به عهده قاضی‌یی بوده كه در مقام قبلی خود به عنوان دادستان، وظیفه طرح اتهام علیه عباس لسانی را بر عهده داشته است. در تیر ماه ۱۳۹۹، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وی را رد کرده است