ایران – زندانی کرد قربانی شکنجه‌ در معرض خطر اعدام؛ حیدر قربانی

مرجع نوشتار: MDE 13/3101/2020

حیدر قربانی، زندانی کرد ۴۷ ساله، علی‌رغم بروز تخلفات جدی در روند دادرسی منصفانه و با وجود تصدیق دادگاه مبنی بر این که وی هرگز مسلح نبوده است، در معرض خطر اعدام به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام» (بغی) قرار دارد. محکومیت وی صرفاً بر مبنای «اعترافات» تحت شکنجه‌ای است که در دوره‌ی ناپدیدسازی قهری وی به‌دست آمده‌اند. مقامات مسئول بایست این حکم را لغو و یک دادرسی‌ عادلانه را برای وی تضمین نمایند.