ایران – سلامت زندانی عقیدتی حامد قره‌اوغلانی در خطر است

حامد قره‌اوغلانی، زندانی عقیدتی، به دلیل خودداری مستمر مقامات از ارائه دارو و مراقبت‌های پزشکی‌های تخصصی به وی، دچار عوارض و علائمی شده است که پیش از تشنج‌های خطرناک صرعی بروز می‌کنند. درخواست تجدیدنظر خواهی او از حکم ۱۴ سال و یک ماه حبس‌اش در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۹ در دیوان عالی کشور ثبت شد. حامد قره‌اوغلانی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.