ایران – محکومیت کنش‌گر جوان به ۲۴ سال حبس؛ صبا کردافشاری

مرجع نوشتار: MDE 13/2653/2020

صبا کردافشاری، ۲۴ ساله، یکی از مدافعان حقوق زنان در ایران، در خرداد ۱۳۹۹ متوجه شد که مقامات قضائی بطور غیرقانونی و مخفیانه، مجازات زندان او را از ۹ سال به ۲۴ سال افزایش داده‌اند و به این ترتیب رأی دادگاه تجدید نظر مورخ آبان ۱۳۹۸ را که طبق آن وی از اتهامی با مجازات ۱۵ سال زندان تبرئه شده بود، تغییر داده‌اند. صبا کردافشاری باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود چرا که او تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، از جمله شرکت در کارزار علیه قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری در ایران، در زندان به سر می‌برد.