ایران – وخیم شدن وضعیت سلامتی فعال سیاسی عباس واحدیان در سلول انفرادی

مقامات وزارت اطلاعات و دادستانیِ مشهد با خودداری از ارائه مراقبت‌های پزشکی به عباس واحدیان، فعال سیاسی ۵۱ ساله‌ که تحت بازداشت خودسرانه به سر می‎برد و همین‌طور با نگهداری وی در سلول انفرادی به مدت بیش از شش ماه، امنیت جانی و سلامتی‌ او را به خطر انداخته‌اند. مقامات در حال حاضر علل و شرایطی را که منجر به وخامت حال و دو دوره بستری‌شدن اورژانسی‌ عباس واحدیان در بیمارستان بین روزهای ۵ تا ۹ اسفند ۱۴۰۰ شده است، پنهان کرده‌اند. آن‌ها همچنین او را از ملاقات با خانواده و وکیلش محروم کرده‌اند.