ایران – اینترنت خاموش، کشتار بی صدا

در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی اعلام شبانه دولت مبنی بر افزایش چشمگیر قیمت سوخت، موجی از اعتراضات سراسر ایران را درنوردید. معترضان خشم خود را نسبت به این که این اقدام، مردم فرودستی را که پیشاپیش درگیر بحران اقتصادی حاکم بر کشور هستند، تحت فشار قرار خواهد داد، ابراز کردند. با شدت یافتن اعتراضات در اغلب شهرهای سراسر کشور، مقامات ایران در ۲۵ آبان دست به قطعی عمدی اینترنت زدند تا ابعاد حقیقی کشتارهای غیرقانونی صورت‌یافته توسط نیروهای امنیتی را مخفی کنند.