ایران – مدافع حقوق افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی در زندان و تحت خطر است

زهرا صدیقی همدانی، معروف به ساره، مدافع حقوق بشر متعلق به جامعه همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، فراجنسیتی و بیناجنسی (ال جی بی تی آی) از تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۰ در شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی تحت بازداشت به سر می‌برد. او تنها به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتی واقعی یا مفروض‌اش و هم‌چنین مطالب و اظهاراتش در شبکه‌های اجتماعی در دفاع از حقوق افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، فراجنسیتی و بیناجنسی زندانی شده است. از این رو بازداشت او ناقض ضوابط بین‌المللی است و خودسرانه محسوب می‌شود. مقامات او را مورد رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار داده‌ و تهدید کرده‌اند که او به خاطر «افساد فی‌الارض» محکوم شناخته خواهد شد، اتهامی که مجازاتش می‌تواند اعدام باشد.