فعالیت‌های ما

فعالیت‌های ما

ما با تحقیقات و مستندسازی‌های دقیق و کنشگری مستمر علیه نقض حقوق بشر در سراسر جهان مبارزه می‌کنیم. ما تلاش می‌کنیم که مجازات اعدام به طور کامل لغو شود، عاملان و آمران شکنجه و سایر جرایم بین‌المللی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند، قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگر تغییر کنند، اصول دادرسی منصفانه فراگیر شوند و زندانیان عقیدتی (prisoners of conscience) یعنی افرادی که فقط به دلیل عقاید سیاسی، باورهای مذهبی یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیزِ منطبق با حقوق بشر زندانی شده‌اند، از زندان بدون قید و شرط آزاد شوند.


آزادی بیان
اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر
بازداشت
پاسخگویی شرکت‌های تجاری
پناهندگان، پناهجویان و مهاجران
تبعیض
تغییرات اقلیمی
حقوق جنسی و باروری
حقوق کودک
خشونت پلیس
زندگی توأم با کرامت انسانی
سازمان ملل متحد
شکنجه
عدالت بین‌المللی
کنترل تسلیحات
مجازات اعدام
مردمان بومی
منازعات مسلحانه
ناپدیدسازی‌های قهری

مسیر تغییر

پژوهش و مستندسازی
تغییر در وضعیت حقوق بشر با شناسایی و تجزیه و تحلیل رویه‌های نقض حقوق بشر و عوامل زمینه‌ساز آن آغاز می‌شود. متخصصان ما درباره نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها و سایر ناقضان در سرتاسر جهان تحقیقات دقیق انجام می‌دهند و گزارش‌های مستدل تنظیم می‌کنند.
رایزنی و حمایت‌ حقوقی
ما از گزارشات و تحلیل‌های خود استفاده می‌کنیم تا بر دولت‌ها، قانون‌گذاران، نهادهای سازمان ملل و شرکت‌های تجاری تأثیر بگذاریم و آن‌ها را زیر فشار قرار دهیم تا از حقوق انسان‌ها صیانت کنند.
کارزارهای مردمی
کنشگران عفو بین‌الملل در سطح جهان با امضای دادخواست‌، نامه‌نگاری‌ و برگزاری تجمع از کسانی که حقوق‌شان نقض شده حمایت می‌کنند، به بی‌عدالتی اعتراض می‌کنند و افراد و نهادهایی را که قادر به ایجاد تغییر هستند وادار به عمل می‌کنند.