گزارس‌های سالانه

گزارش سالانه عفو بین‌الملل

گزارش سالانه عفو بین‌الملل، گزارش مفصلی است که این سازمان سالیانه درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان و فعالیت‌های جهانی این سازمان در دفاع از حقوق بشر منتشر می‌کند.

تاریخچه انتشار

عفو بین‌الملل در سال ۱۹۶۱ در بریتانیای کبیر تأسیس شد و از سال ۱۹۶۲ گزارش‌های سالانه خود را منتشر کرده است. عنوان دقیق این گزار‌ش‌ها با گذشت زمان تغییراتی جزیی یافته است؛ در برخی سال‌ها، عنوان کوتاه «گزارش عفو بین‌الملل» بدون اشاره به عبارت «سالانه» استفاده شده است.

آرشیو گزارش‌های سالانه عفو بین‌الملل