گزارش سالانه – وضعیت حقوق بشر در ایران در سال میلادی ۲۰۰۶

گزارش سالانه عفو بین‌الملل – وضعیت جهانی حقوق بشر۲۰۰۶