ایران – مجاهد (عباس) کورکوری در پیوند با اعتراضات سراسری در خطر قریب‌الوقوع اعدام است

۵ ژانویه ۲۰۲۴ | ۱۵ دی ۱۴۰۲  

مجاهد (عباس) کورکوری، در پیوند با خیزش مردمی از اوخر شهریور تا اوائل دی‌ماه ۱۴۰۱، در معرض خطر اعدام قرار دارد. ۳ دی‌ ماه ۱۴۰۲ خانواده او مطلع شدند که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور محکومیت و حکم اعدام او را تائید کرده است. حکم مجاهد کورکوری در بحبوحه‌ی افزایش اعدام‌ در سراسر کشور، برای اجرا فرستاده شده است. او اکنون در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و بارها مورد شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز از جمله ضرب و شتم شدید قرار گرفته است.