فراخوان عمومی

فراخوان عمومی برای افزایش آگاهی جامعه بین‌المللی و ثبت موارد خشونت گسترده و روزانه مقامات جمهوری اسلامی علیه زنان معترض به حجاب اجباری

با گذشت بیش از یک سال از خیزش «زن زندگی آزادی» مقامات جمهوری اسلامی همچنان به اذیت و آزار سیستماتیک و تعقیب قضایی زنان برای سرکوب مقاومت شجاعانه آنها علیه قوانین تبعیض آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری ادامه می‌دهند و ابعاد واقعی این هجمه نظام‌یافته به حقوق زنان و به ویژه صدور و اجرای احکام شلاق و زندان علیه آنها، پنهان مانده‌ است.

عفو بین‌الملل از همه زنانی که در ارتباط با قوانین حجاب اجباری بازداشت شده، شلاق خورده یا تحت پیگیرد قضایی ‌و محرومیت‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند، بستگان، وکلای آن‌ها و سایر منابع مطلع دعوت می‌کند که برای ارائه روایات و ارسال مدارک، از جمله دادنامه‌های صادره، اسناد توقیف خودرو یا مستنداتی از برخورد اداری در محیط کار، تا تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ با این سازمان تماس بگیرند.

هویت تماس‌گیرندگان و مدارک آن‌ها، مثل همیشه، نزد عفو بین‌الملل محفوظ می‌ماند.

شماره تماس از طریق واتس اپ، سیگنال، تلگرام:

۰۰۴۴۷۹۶۱۴۲۱۵۷۸