«به من وحشیانه تجاوز کردند» ـ خشونت جنسی سلاحی در دست جمهوری ‌اسلامی ایران برای ‏سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»

عفو بین‌الملل
گزارش ویژه

۱۵ آذر ۱۴۰۲ـ ۶ دسامبر ۲۰۲۳

نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری‌اسلامی ایران‌، اقدامات هولناکی از تجاوز جنسی فردی و گروهی و ‏سایر اشکال خشونت جنسی را علیه ‏زنان، مردان و کودکانی که در ارتباط با خیزش «زن، ‏زندگی، آزادی» از اواخر شهریور تا اوائل دی‌ماه ۱۴۰۱‏بازداشت شدند، انجام دادند.‏

ماموران حکومتی ضمن برخورداری از مصونیت از مجازات، از خشونت جنسی به عنوان سلاحی برای شکنجه ‏استفاده کردند تا زنان، مردان و کودکانی که در میان‌شان کودکان ۱۲ ساله هم بودند را برای به چالش کشیدن ‏نهادهای امنیتی و سیاسی کشور و تبعیض‌های مبتنی بر جنسیت، مجازات کنند.‏

عفو بین‌الملل دریافته که دادستان‌ها و قضات جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن و/یا پنهان کردن شکایات ‏آسیب‌دیدگان و استفاده از «اعترافات» آلوده به شکنجه برای محاکمه و محکوم کردن آسیب‌دیدگان به زندان یا ‏اعدام،  با اعمال خشونت جنسی همدستی کرده‌اند.‏

در جریان این تحقیق، عفو بین‌الملل، پرونده ۴۵ معترض آسیب‌دیده از تجاوز جنسی و یا سایر اشکال خشونت ‏جنسی را به تفصیل مستندسازی کرده است و همچنین روایاتی را درباره ارتکاب تجاوز جنسی و سایر اشکال ‏خشونت‌های جنسی ‏علیه ده‌ها تن از معترضان ‏بازداشت شده، گردآوری کرده که نشان می‌دهد موارد ‏مستندسازی شده، بخشی از یک الگوی گسترده‌تر هستند‏.‏

تا به امروز، هیچ مقام مسئولی به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت‌ ‏جنسی مستندسازی شده ‏در این گزارش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نگرفته است. در فقدان چشم‌اندازی برای عدالت در داخل ‏ایران، عفو بین‌الملل از سایر دولت‌ها ‏می‌خواهد که بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و با هدف صدور حکم‌های ‏بازداشت بین‌المللی، تحقیقات ‏کیفری را در کشورهای خود علیه افراد مظنون به ارتکاب جرم آغاز کنند.