ایران – میلیون‌ها دختر دانش‌آموز در معرض خطر مسمومیت

حق تحصیل، سلامت و حیات میلیون‌ها دانش‌آموز دختر در بحبوحه حملات شیمیایی که عامدانه مدارس دخترانه را هدف قرار می‌دهند، در خطر است. از آبان ۱۴۰۱، هزاران دانش آموز مسموم و در بیمارستان بستری شده‌اند. مقامات در انجام تحقیقات مناسب و پایان دادن به این حملات قصور کرده‌اند و علائم دختران را تحت عناوینی نظیر “استرس”، “هیجان” و/یا “جو روانی” رد کرده‌اند.