تعهد به شفافیت در اجرای قانون مبارزه با برده‌داری مدرن

در سرتاسر جهان، میلیون‌ها انسان قربانی برده‌داری مدرن هستند. پیچیدگی زنجیره عرضه و تقاضا در دنیای امروز به این معنا است که مصرف‌کنندگان بدون این که بدانند ممکن است به استثمار سایر انسان‌ها یاری ‌رسانند. برده‌داری مدرن یک معضل اضطراری است. از همین رو، عفو بین‌الملل در راستای کمک به ارائه مقرراتی در خصوص شفافیت چرخه تولید و عرضه، در چارچوب قانون مبارزه با برده‌داری مدرن بریتانیا، مصوب سال ۲۰۱۵، وارد عمل شده است. مطابق این قانون، سازمان‌های فعال در بریتانیا که گردش مالی معادل یا بیش از ۳۶ میلیون پوند در سال دارند باید درباره‌ی اقداماتی که برای کسب اطمینان از عدم وجود برده‌داری مدرن در چرخه تولید و عرضه‌ی جهانی خود اتخاذ کرده‌اند، به طور مرتب گزارش بدهند.

آن‌چه در پی می‌آید بیانیه مقر بین‌المللی عفو بین‌الملل در راستای تبعیت این سازمان از الزامات بند ۵۴ «قانون مبارزه با برده‌داری مدرن» است. این متن به تشریح اقدامات مقر بین‌المللی در راستای حصول اطمینان از عدم وقوع برده‌داری مدرن در زنجیره تأمین خدمات و سایر بخش‌های فعالیت این سازمان می‌پردازد. این بیانیه از چارچوب تجویزی ائتلاف سازمان‌های مردم‌نهاد پیروی می‌کند که خود این سازمان در شکل‌گیری آن نقش داشته است. این بیانیه همچنین تمام حوزه‌هایی را که در بند (۵)۵۴ «قانون مبارزه با برده‌داری مدرن» به آن اشاره شده مورد توجه قرار می‌دهد.

اظهارنامه سال ۲۰۱۹ ما را از این‌جا دریافت کنید.
اظهارنامه سال ۲۰۱۸ ما را از این‌جا دریافت کنید.
اظهارنامه سال ۲۰۱۷ ما را از این‌جا دریافت کنید.
اظهارنامه سال ۲۰۱۶ ما را از این‌جا دریافت کنید.